!!! POZOR ZÁVODY PŘESUNUTY NA 28.9.2020 !!!

 !!! POZOR ZÁVODY PŘESUNUTY NA 28.9.2020 !!!

Výsledky 2019
Výsledky 2020

Kde:
Stará Ves (Kino) 28. 9. 2020

Prezence:
Od 16:00 - 16:30,

Start:
U kina 16:30

Startovné:
ZDARMA

Ceny:
Ceny pro první tři v kategorii. U kategorií  0 -5 let malá drobnost pro všechny.

Pořadatel:
SVČ Rýmařov

Kategorie
0 - 3       dívky a kluci zvlášť   (1x320M)
4 - 5       dívky a kluci zvlášť   (1x 500m)
6 - 7       dívky a kluci zvlášť    (2x 500m)
8 - 9       dívky a kluci zvlášť    (1x 500m + 2x 600m terén)
10 -11   dívky a kluci zvlášť (1x 500m + 3x 600m terén)


Tratě.
Okruh 320m
Okruh 500m

Partneři a sponzoři:
 Ski klub RD Rýmařov

Jiné:
Bez použití cyklistické přilby se závodník nesmí závodu zúčastnit! Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí a je povinen respektovat pravidla silničního provozu a pokynů pořadatelů. Pořadatel neručí za škody na zdraví a majetku závodníků. Toto účastník stvrzuje zaprezentováním na startovní listině.

 

 

 

28.9. 2020
0-3 roky Eliška Larišová 1

Terezka Hanzliánová 2
4-5 let Adélka Valová 1

Vitězslav Šopík 1

Vítek Sedláček 2
6 let Kateřina Sedláčková 1

Ema Štěpaníková 2

Barbora Gromusová 3

Zoe Sedláčková 4
7 let Lucie Valová 1

Magdaléna Šopíková 2
8-9 let Anna Fryblíková 1

Ellen joy Lemstrová 2

Barbora Valová 3

Amálie Svobodová 4

Matyáš Svoboda 1

Vojtěch Kroutil 2
10-12 let Rozálie Svobodová 1

Filip Krečmer 1

Jakub Barusel 2

 

 

Cyklo závody Stará Ves 27.9.2019
kategorie


0-3 Vít Sedláček 1

Viktor Lašák 2

Ondřej Matocha 3

Veronika Martínková 1
4-5 let Ondřej Kroutil 1

Vítěslav Šopík 2

Viktor Martinka 3

Kateřina Sedláčková 1

Adéla Valová 2

Zoe Sedláčková 3

Meda Pánková 4
6-7 let Adam Lašák 1

Kryštof Vystrčil 2

Viktor Monínec 3

Ondřej Kroutil 4

Vítěslav Šopík 5

Monika Svatoňová 1

Barbora Valová 2

Lucie Valová 3

Tereza Slezáčková 4
8-9 let Jakub Barusel 1

Felix Pánek 2

Anna Fryblíková 1

Elen Valová 2
10-11 let Matěj Fryblík 1

Filip Krečmer 2

Šimon Kroutil 3

Jan Vinohradník 4

Jáchym Pánek 5